OPREMA

Različita rješenja za lakši rad stretch folijom.

  DRŽAČI FOLIJE – MINI

 ROTIRAJUĆI DRŽAČI FOLIJE – SREDNJI

   ROTIRAJUĆI DRŽAĆI FOLIJE – VELIKI